Wieża Wodna we Fromborku - zabytek architektoniczny
ul. Elbląska 2
14-530 Frombork
Polska

PYTANIA, REZERWACJE

+48 604 437 500
+48 694 784 841

MAPA DOJAZDU

Mapa dojazdu do Wieży wodnej
 

Młyn przy Wieży Wodnej

       Pierwsze wzmianki o młynie wodnym leżącym nad Kanałem Baudy pochodzą z XIII w. Dzierżawiony był przez Kapitułę fromborską do 1772 roku, jednak po rozbiorach przeszedł na skarb państwa pruskiego. W roku 1802 nijaki Dousa odkupił młyn, następnie w 1852 roku Herman Hantel pozyskał go w drodze dziedziczenia. Młyn spłonął w 1857 roku, jednak syn właściciela Ernest Hantel w latach 1872-1873 postawił nowy trzykondygnacyjny budynek  połączony z wieżą na wszystkich trzech poziomach. Wykonany w stylu neogotyckim, z cegły, z drewnianymi stropami, wyposażony w najnowocześniejsze w tamtym czasie urządzenia do mielenia zboża. Mąka produkowana w młynie wyróżniała się wysoką jakością. Transportowano ją m.in. do Elbląga, Braniewa, Królewca, Pieniężna. Młyn posiadał naped wodny. Na przełomie XIX i XX wieku zmodernizowano urządzenia młyna, instalując komorę turbin, a także jaz piętrzący. W pierwszej połowie XX w. przy młynie dobudowano lokomobilę parową, która pełniła funkcję rezerwowego napędu urządzeń młyńskich. Żeliwne koło pasowe będące ważnym elementem zastępczego zasilania zachowało się do dziś i umieszczone jest na wschodniej elewacji Wieży Wodnej. Jeden z największych młynów w dawnych Prusach Wschodnich nosił imię Mikołaja Kopernika - „Kopernikus-Mühlenwerke”. Uległ zniszczeniu podczas II wojny światowej.