Wieża Wodna we Fromborku - zabytek architektoniczny
ul. Elbląska 2
14-530 Frombork
Polska

PYTANIA, REZERWACJE

+48 604 437 500
+48 694 784 841

MAPA DOJAZDU

Mapa dojazdu do Wieży wodnej
 

Wystawy w Wieży

 

WYSTAWA AKTUALNA

NIEMI ŚWIADKOWIE
Fotografie architektury średniowiecznej Christofera Herrmanna

Prezentowane tu fotografie przedstawiają widoki i detale średniowiecznych budowli w północno-wschodniej Polsce (dawne państwo zakonu krzyżackiego w Prusach). Na wybranych zdjęciach architektura i przyroda prezentują się w nastrojowym napięciu, ukazane są materialne detale naznaczone śladami upływającego czasu, a także ujęcia wnętrz, które oddają ponadczasowy spokój.

Christofer Herrmann jest historykiem sztuki, specjalizującym się w zakresie architektury średniowiecznej w Niemczech, Polsce i krajach bałtyckich. Studiował i uzyskał doktorat na Uniwersytecie w Moguncji, habilitację - na Uniwersytecie w Greifswaldzie, pracował na uniwersytetach: w Olsztynie, Gdańsku, TU w Berlinie i Moguncji. Od czasów studenckich zajmuje się fotografią architektury.

 

2014-2020

PAŁACE I DWORY DAWNYCH PRUS WSCHODNICH

O autorach

 

Małgorzata Jackiewicz-Garniec

Historyk sztuki zabytkoznawca, w roku 1986 ukończyła konserwatorstwo i muzealnictwo na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracowała w instytucjach zajmujących się ochroną zabytków w Olsztynie (BBiDZ, PSOZ). W latach 1993-1999 pracowała na rzecz stowarzyszenia  „Borussia”. Od 1994 roku pracuje w olsztyńskim Biurze Wystaw Artystycznych przy organizacji ekspozycji, opracowuje katalogi wystaw, pisze recenzje. Autorka artykułów, publikacji oraz odczytów, głównie na temat dziedzictwa kulturowego dawnych Prus Wschodnich i ochrony krajobrazu historycznego.

 

Mirosław Garniec

Projektant grafiki wydawniczej, fotografik, wydawca. Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dyplom z malarstwa w 1986 roku. W dorobku kilkanaście opracowań graficznych książek, m.in. dwutomowy album Kościoły i kaplice Archidiecezji Warmińskiej, Olsztyn 1999, katalogów wystaw, kilkadziesiąt plakatów dla Olsztyńskiego Teatru Lalek, wydawnictwa reklamowe. Naucza malarstwa i rysunku w Pałacu Młodzieży w Olsztynie. Od 1993 roku prowadzi własne Studio Wydawnicze ARTA.

 

2009 ROK

JERZY FILIP SZTUKA 40 LAT PRACY TWÓRCZEJ

malarstwo, rzeźba, medale, ryskunki

Jerzy Filip Sztuka (ur. 1943 w Częstochowie)

 

Specjalista z zakresu komunikacji wizualnej, reklamy, wzornictwa przemysłowego i kształtowania otoczenia, a także rysunku i projektowania graficznego. Długoletni nauczyciel akademicki,  kierownik Zakładu Projektowania Plastycznego na Wydziale Artystycznym WSP w Częstochowie (obecnie Akademia Jana Długosza). Organizator i pierwszy dyrektor Instytutu Wychowania Artystycznego. Opublikował szereg prac z zakresu struktur i komunikacji wizualnej oraz kształtowania otoczenia. Dyplom z zakresu kompleksowej identyfikacji wizualnej uzyskał na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1968) i tam też kolejne stopnie naukowe (w 1975, 1982, 2000). Swoje prace artystyczne prezentował na 36 wystawach indywidualnych i 250 zbiorowych.

           W 1969 r. zdobył pierwszą nagrodę w światowym konkursie w Arezzo (Internationale Concorso della Medaglia), a potem regularnie uczestniczył w międzynarodowych konkursach i wystawach: m.in. w Bienal Internacional del Deporte en las Bellas Artes w Madrycie i w Barcelonie, w Biennale Internazionale Dantesca w Ravennie, w wystawach towarzyszących kongresom  FIDEM  (Federation International de la Medaille).  Jako członek FIDEM  brał udział w kongresie w Budapeszcie (1994) zdobywając tam nagrodę specjalną, a podczas kongresu w Neuchatel (Szwajcaria) został wyróżniony honorowym Medalem FIDEM. Spośród indywidualnych wystaw malarstwa, rysynku i rzeźby  na uwagę zasługuje duża wystawa w Bonifatiushaus w Fuldzie (1994) oraz trzy wystawy symultaniczne: Hafnarfjordur (Islandia), Reinbach (Austria) i BWA Częstochowa – z okazji 30 lecia twórczości (1999). Jako członek Związku Polskich Artystów Plastyków  był inicjatorem i współorganizatorem plenerów malarskich  „Jurajska Jesień”,  które od 1975 roku   gromadzą na jurze krakowsko-częstochowskiej artystów z Polski i z zagranicy. Cały czas aktywnie uczestniczy w pracach Związku (aktualnie wice-prezes Zarządu Okręgu ZPAP). Odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2000), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2002), a także Medalem Złotym za Długoletnią Służbę (2012).                       

             Jego prace znajdują się w kolekcjach licznych galerii i muzeów w Polsce i na świecie : m.in. w Bonn, Chicago, w Fuldzie, Hafnarfjordur, w Krakowie, Montecatini, w Montrealu, Poznaniu, Ravennie, Strassburgu, Warszawie,Wrocławiu, w Częstochowie, jak również w zbiorach prywatnych w Austrii, Belgii, Francji, Islandii, w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, we Włoszech oraz w Polsce.

       Od 2004 roku pracuje w Politechnice Częstochowskiej, początkowo na Wydziale Zarządzania (na stanowisku profesora zwyczajnego od 2007 r.), a obecnie w Instytucie Architektury w Budownictwie, na Wydz. Budownictwa PCZ.

Fotorelacja z wystawy

 

2009 ROK

ASTROŻARTY - JACKA DRĄŻKOWSKIEGO

 

 

 

Trzynaście humorystycznych rysunków autorstwa astronoma Jacka Drążkowskiego zostało początkowo wydanych w formie kalendarza na rok 2012, dzisiaj eksponowanych jest w postaci wystawy. „Astrożarty” gdziekolwiek się pojawią zawsze cieszą się dużą popularnością.

Jacek Drążkowski jest absolwentem astronomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz członkiem i założycielem Polskiego Towarzystwa Meteorytowego. Artysta w ironiczny sposób komentuje otaczającą go rzeczywistość i historię.

Fotorelacja z wystawy

 

2003 ROK PREZENTACJA PROJEKTU MUZEUM ŚWIATŁA

Fotorelacja z wystawy